JE WOONT OM TE LEVEN

 

In het Wonenlab vormen betrokken sociale huisvesters, gemeenten en de bouwkolom een uniek samenwerkingsverband met als doel om duurzame kwaliteit van leven te vergroten.

ONZE VISIE

In 2035 hebben we onze leefomgeving tot bloei gebracht binnen de grenzen van de natuur. Mogelijk gemaakt door een ‘economie van duurzaamheid’. Een omgeving die door toepassing van circulair denken, slimme mobiliteitsoplossingen, zorg voor elkaar, gebruik van eerlijke producten en aandacht voor een gezonde leefomgeving geldt als schoolvoorbeeld voor andere regio’s. Kwaliteit van leven gerealiseerd door duurzaam bouwen en wonen. Een plek waar je woont, om te leven.

ONZE MISSIE

Het WonenLab brengt partijen bij elkaar – op basis van een gedeelde taal – die weten dat een echt duurzame samenleving om ongekende samenwerking en waardecreatie gaat. In het Lab zetten de partners net die stappen die nodig zijn om de kloof tussen innovatieve ontwikkelingen en de markt te dichten. Het Lab wil in een veilige omgeving (sociale) innovatie richting geven en versnellen. 


IN 2035 HEBBEN WE DIT BEREIKT:

SCHONE ENERGIE

Alle energie in ons werkgebied wordt duurzaam opgewekt, liefst lokaal. Met de opbrengsten van overproductie ondersteunen we duurzame ontwikkeling van wonen in onze regio.

LASTEN NAAR LUSTEN

Wij scheppen ruimte voor de invulling van levensbehoeften, door de kosten voor levensonderhoud te verlagen.

 

GESLOTEN KRINGLOPEN

Al onze materialen en gebouwen komen uit- en/of keren terug in gezonde gesloten kringlopen. Ons afval dient als bouwsteen voor een volgend leven.

COLLECTIEF BEWUST

Samen nemen we verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving en zijn we trots op wat we realiseren. We weten waar we invloed op hebben, delen onze kennis en vieren onze successen samen.

BIODIVERSITEIT

We brengen groen terug in onze wijken en buurten, door natuur aan bebouwing te koppelen. We herstellen onze ecosystemen en vergroten de biodiversiteit in onze regio’s. We helpen anderen met het maken van verantwoorde keuzes.

LEVEND LAB

We maken gebruik van innovatieve oplossingen en materialen om in de behoeften van onze bewoners en toekomstige generaties te voorzien..

 

MOBILITEIT

In onze regio is alle mobiliteit fossiel vrij.

VOEDING

We maken ons hard voor gezonde en lokale voeding die een positieve impact heeft op de gezondheid, dierenwelzijn en het klimaat.

VERDER KIJKEN

We kijken naar de omstandigheden achter de producten en diensten die we leveren. We dragen positief bij aan de leefomstandigheden van iedereen in de keten en komen op voor de rechten van hen die geen stem hebben.

LANG LEVEN

Onze gebouwen en haar bewoners genieten van een lang leven door het realiseren van een gezonde leefomgeving waar het aantrekkelijk en flexibel wonen is.


PARTNERS IN HET WONEN LAB:

[logo-carousel id=default]

Ook partner worden van het Wonen Lab

15 + 7 =